fbpx
emailpso@onko.com.pl facebook

Bezpłatny webinar: Jak zadbać o siebie i podnieść swoją energię?

Spotkanie jest skierowane do osób, które czują, że nie wyrażają troski względem siebie. Co oznacza, że zaniedbują własne zdrowie psychiczne – często na rzecz pomocy innym lub angażują się w czynności, które nie pozwalają im na odczuwanie wewnętrznego spokoju (zaniedbują, ignorują własne potrzeby). Trudne emocje towarzyszące chorobie są normalne, pojawiają się powszechnie jako odpowiedź na kryzysową sytuację oraz że przyzwolenie na nie i wyrozumiałość względem własnych odczuć jest często punktem wyjścia do innych działań umożliwiających samopomoc.
W spotkaniu pani psycholog nakreśli kilka kroków – wskazówek, które mogą pomóc w zwróceniu się w swoim kierunku i poświęceniu sobie czasu i uwagi, ponieważ dopiero dzięki „naładowaniu” własnych baterii, jesteśmy w stanie działać efektywnie, także w odniesieniu do pomocy bliskim.